Social media in Nederland 2017: Instagram & Snapchat favoriet onder jongeren

Social media in Nederland 2017: Instagram & Snapchat favoriet onder jongeren
Burgers' Zoo
@DannyOosterveer 23 januari 2017 15953 views

Snapchat en Instagram zijn mede door de grote populariteit onder jongeren het afgelopen jaar flink gegroeid in Nederland. Instagram is op de ranglijst van meest gebruikte social media in Nederland zelfs Twitter gepasseerd. Dat blijkt uit het 'Nationale Social Media Onderzoek 2017' van Newcom Research. Het gebruik van Twitter daalde echter niet, het gebruik bleef het afgelopen jaar gelijk. Het gebruik van Facebook groeide door een toename van het aantal ouderen, het aantal jongeren neemt af.

 

Instagram duwt Twitter uit top-5

Het meest gebruikte sociale medium is WhatsApp, dat door 10,9 miljoen Nederlanders gebruikt wordt. De messenger wordt op de voet gevolgd door Facebook, het Amerikaanse sociale netwerk wordt door 10,4 miljoen mensen gebruikt. Beide platformen zijn voor veel Nederlanders dagelijkse kost: maar liefst 7,8 respectievelijk 7,5 miljoen Nederlanders gebruiken dagelijks WhatsApp en Facebook.

Die verhouding van dagelijkse op het totaal aantal gebruikers ligt veel hoger dan bij andere social media. Zo wordt YouTube door 'maar' 1,7 miljoen Nederlanders elke dag gebruikt, hoewel dat wel 31 procent hoger is dan vorig jaar. Ook het dagelijks gebruik van Instagram en LinkedIn groeide flink, met 41 respectievelijk 33 procent. 

Instagram groeide van 2,1 in 2016 naar 3,2 miljoen Nederlanders in 2017. Daarmee passeerde het Twitter, dat net als vorig jaar 2,6 miljoen Nederlanders aan zich weet te binden, en daarmee uit de top-5 verdwijnt.

Facebook, WhatsApp en YouTube blijven groeien

Het gebruik van Tumblr, Foursquare, WeChat, LinkedIn en ook Twitter is niet noemenswaardig veranderd ten opzichte van vorig jaar. Met name voor Twitter is dat kenmerkend. Zou het dalende gebruik van de afgelopen jaren zijn gestabiliseerd tot de 'vaste kern' van de actieve gebruikers? (De zichtbare dalende lijn in onderstaande grafiek komt door het feit dat het aantal socialmediagebruikers is toegenomen van 94 naar 96 procent van de Nederlanders, en daarmee het aandeel van Twitter iets is gezakt.) 

Snapchat en Instagram populair onder jongeren, Facebookgebruik neemt af

Pinterest zet haar opmars voort: 2,4 miljoen Nederlanders gebruiken het online prikbord, een groei van 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal dagelijks actieve gebruikers blijft wat achter: 15,9 procent (381.000) van de Nederlandse pinners gebruikt het platform dagelijks.

Het gebruik van Snapchat is het afgelopen jaar flink gegroeid. Daar waar vorig jaar 1 miljoen Nederlanders regelmatige 'snapte', is dat dit jaar bijna verdubbeld naar 1,9 miljoen. Net als vorig jaar zijn Snapchat-gebruikers erg actief: de helft (960.000) van de Nederlandse Snapchat-gebruikers is dagelijks in de app te vinden.

Als we het gebruik van social media onderverdelen naar leeftijdsgroepen, zien we duidelijk dat Snapchat en Instagram erg populair zijn onder jongeren. Ook 20- tot 39-jarigen weten de sociale media steeds meer te vinden. Het gebruik van Facebook onder jongeren van 15 tot 19 jaar is dit jaar afgenomen ten opzichte van vorig jaar, van 88 procent naar 80 procent. 

Socialmediagebruik onder 65-plussers neemt verder toe

Het socialmediagebruik naar leeftijd toont een bekend patroon, namelijk dat de meestgebruikte socialmediaplatforms ook veel gebruikt worden door ouderen. De groei van het gebruik van social media zien we vooral terug in de 65+-leeftijdsgroepen. De toename van 65-plussers die social media gebruiken stuwt het gebruik van social media door Nederlanders naar 96 procent. Vorig jaar gebruikte nog 94 procent van de Nederlanders social media.

Over het onderzoek

Vanaf 2010 voert Newcom Research & Consultancy jaarlijks een grootschalige studie uit naar het gebruik van sociale media onder Nederlanders ouder dan 15 jaar. Aan het onderzoek van dit jaar hebben net als vorige jaren een groot aantal respondenten meegewerkt. Dit jaar waren dat er 8.194. De steekproef vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. Het onderzoek is afgenomen in januari 2017.

Het volledige rapport kun je hier downloaden.

Contactgegevens

HG Design
Heerbaan 68
6566 ER Millingen a/d Rijn
(0481) 35 81 86
(06) 12 18 62 42 
 
whatsapp
Wij zijn ook bereikbaar
via Whatsapp 
KvK: 60545674
Facebook Twitter Google Linkedin

   

Laatste berichten

Blijf in contact met Stickers

Elke dag versturen mensen miljarden stickers via WhatsApp, waarmee ze hun persoonlijke gedachten en  [ ... ]

Annemarie van Gaal

Deze afgelopen 5(!) weken tijdens de intelligente lockdown heb ik me niet op social media uitgelat [ ... ]

Vind ons op Social Media

  facebook   twitter   
         
  instagram    linkedin icon 768x768